Elixir_FiltrujKonwertuj
Konwersja ciągu znaków pod kątem Elixir-0 (moduł Kasa)

Składnia

Elixir_KonwertujString(parTxt,parTryb,parTagi)

Parametry

parTxt

Tekst do konwersji

parTryb

P2E - zamiana paramString na format elixir-0

E2P - zamiana formatu elixir-0 na paramString

parTagi

Lista tagów dzielona znakiem |

zwraca

Tekst po konwersji

Opis

Funkcja zamienia format podanego ciągu znaków. Funkcja zachowuje się odmiennie w zależności od wybranego trybu i obecności listy tagów (pól). Format elixir-0 dotyczy tutaj ciągów znaków reprezentujących wielopolowe wartości w przelewach do Urzędu Skarbowego (ciągi postaci "/ABC/wartość1/DEF/wartość2...").


Tryb

Obecna lista tagów

Brak listy tagów

P2E

Wybiera z paramString tylko te pola, które zostały wymienione w liście tagów i formatuje w sposób elixir-0

Wybiera wszystkie pola z paramString i formatuje w sposób elixir-0

E2P

Wybiera z elixir-0 tylko te pola, które zostały wymienione w liście tagów, pozostałe są traktowane jako zwykły tekst

Wybiera wszystkie identyfikowalne pola i formatuje w sposób paramString


Przykłady

Elixir_KonwertujString('ABC=wartosc1|DEF=wartosc2','P2E','ABC|DEF')
=> '/ABC/wartosc1/DEF/wartosc2'

Zobacz również:

-