Elixir-0 - ustawienia pliku eksportu
Ustawienia ścieżki i nazwy generowanego pliku


Ustawienia ścieżki eksportu


Ścieżke eksportu danych ustawia się w parametrach globalnych modułu przelewy:W przypadku, gdy nie podano ścieżki w parametrach globalnych, obowiązuje ścieżka indywidualna operatora definiowana w oknie parametrów domyślnych (Menu: Narzędzia/Parametry modułu Przelewy):W przypadku, gdy nie podano żadnej ścieżki, plik generowany jest w folderze operatora (domyślnie ADA/WBS/OP-###/Files/).


Ustawienia nazwy generowanego pliku


Na generowaną nazwę pliku składa się przedrostek oraz oznaczenie daty i rozszerzenie txt:


<przedrostek>_YYYY_MM_DD_hhmmss.txt


Gdzie Y - rok, M - miesiąc, D - dzień, h - godzina, m - minuta, s - sekunda.


Przedrostek domyślny to "PRZ".


Można zdefiniować przedrostek alternatywny zależny od numeru konta bankowego, z którego dokonywany jest przelew. W tym celu należy z poziomu przeglądu administracji otworzyć formularz edycji administracji, przejść na zakładkę kont bankowych, otworzyć formularz edycji wybranego konta bankowego i wprowadzić przedrostek w polu "Nazwa pliku do eksportu przelewów":---