Cechy - Krok po kroku - Edycja cechy

Edycja cechy

  1. Otwórz okno zarządzania cechami

Jeżeli nie masz otworzonego okna zarządzania cechami, otwórz je wybierając w menu Dane|Edycja cech lub klikając przycisk 'Cechy' na pasku narzędzi głównego okna.

  1. Wybierz z listy cechę

Wybierz cechę, którą chcesz poddać edycji. Możesz wybrać za pomocą klawiatury (strzałki kursora) lub za pomocą myszy.

  1. Kliknij przycisk 'Edycja'

Przycisk 'Edycja' znajduje się w sekcji przycisków okna, z prawej strony okna. Możesz też przejść do edycji cechy klawiszem Enter lub poprzez podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Otworzy się okno edycji cechy.

  1. Wpisz nazwę cechy

Jeżeli chcesz, możesz zmienić nazwę cechy.

  1. Wybierz typ danych

Jeżeli cecha nie ma jeszcze żadnych wartości dla obiektów, oraz nie jest grupą zawierającą podcechy, możesz zmienić jej typ danych.

  1. Dla wybranego typu danych nadaj ograniczenia

Jeżeli zmieniłeś typ danych, musisz ponownie nadać ograniczenia. Aby dowiedzieć się, jakie masz możliwości kliknij tutaj.

  1. Ustaw aktywność cechy

Jeżeli chcesz, możesz ukryć cechę w pozostałych częściach systemu. W tym celu odznacz pole 'Cecha włączona'. Aby przywrócić aktywność cechy po prostu zaznacz to pole przy kolejnej edycji.

  1. Zatwierdź przyciskiem OK

Jeżeli wprowadzone przez ciebie dane są poprawne, okno zamknie się i cecha zostanie zmieniona. Jeżeli popełniłeś błąd, pojawi się okno komunikatów informujące o znalezionych błędach. W takim wypadku okno edycji cechy nie zamknie się, czekając na poprawienie błędów i ponowną próbę akceptacji przyciskiem OK.

Tematy pokrewne

Tworzenie cechy
Usuwanie cechy
Ustawianie kolejności