EOD_CzyZarejestrowany
Sprawdza, czy wskazany rekord ma dokument w Sekretariacie (moduł Sekretariat)

Składnia

EOD_CzyZarejestrowany(parIDT,parIDR)

Parametry

parIDT

Identyfikator tabeli

parIDR

Identyfikator rekordu w tabeli

zwraca

0 - nie zarejestrowany, 1 - zarejestrowany

Opis

Funkcja służy do sprawdzenia, czy wskazany rekord z wskazanej tabeli ma odpowiadający mu dokument w Sekretariacie.


Przykłady

EOD_CzyZarejestrowany(3,OB:ID_OB)
=> 1

Zobacz również:

-