EGR_IleZerowychWag
Sprawdza, czy wskazane głosowanie zawiera zerowe wagi (moduł Sekretariat)

Składnia

EGR_IleZerowychWag(parEGL,parKTH)

Parametry

parEGL

Identyfikator głosowania

zwraca

Liczba zerowych wag

Opis

Funkcja służy do sprawdzenia, czy wskazane głosowanie zawiera zerowe wagi głosów w respondentach.


Przykłady

EGR_IleZerowychWag(EGL:ID)
=> 0

Zobacz również:

-