EGL_WagaNazwa
Dla wskazanego głosowania zwraca nazwę metody ważenia (moduł Sekretariat)

Składnia

EGL_WagaNazwa(parEGL)

Parametry

parEGL

Identyfikator głosowania

zwraca

Nazwa metody ważenia głosów

Opis

Funkcja zwraca tekst nazywający metodę ważenia głosów w wybranym głosowaniu.


Przykłady

EGL_WagaNazwa(EGL:ID)
=> 'Udz.Nier.'

Zobacz również:

-