EGL_Status
Nr statusu tłumaczy na tekst (moduł Sekretariat)

Składnia

EGL_Status(parStatus)

Parametry

parStatus

Nr statusu głosowania

zwraca

Odpowiednik tekstowy nr-u statusu

Opis

Funkcja służy do tłumaczenia nr-u statusu głosowania na tekst.


Przykłady

EGL_Status(0)
=> 'W przygotowaniu'

Zobacz również:

-