DropDown_Dialog_String
Dialog. Pytanie o wartość z rozwijanej listy.

Składnia

DropDown_Dialog_String(parPytanie,parOdpowiedzi,parDomyslne)

Parametry

parPytanie

Tekst zapytania/zachęty wyświetlany na oknie.

parOdpowiedzi

Lista odpowiedzi - fromString.

parDomyslne

Domyślna odpowiedź - musi być na liście odpowiedzi!

zwraca

Tekst wybranej odpowiedzi lub pusty ciąg, jeżeli anulowano.

Opis

Funkcja służy do odpytywania użytkownika o wybór z listy rozwijanej.


Przykłady

DropDown_Dialog_String('Tak czy nie?','Tak|Nie|Nie wiem','Nie wiem')
=> '', 'Tak', 'Nie' lub 'Nie wiem' - w zależności od wyboru użytkownika.

Zobacz również:

-