DropDown_Dialog
Dialog. Pytanie o wartość z rozwijanej listy.

Składnia

DropDown_Dialog(parPytanie,parOdpowiedzi,parDomyslne)

Parametry

parPytanie

Tekst zapytania/zachęty wyświetlany na oknie.

parOdpowiedzi

Lista odpowiedzi - fromString.

parDomyslne

Nr domyślnie wybranej odpowiedzi, 1...N, N - liczba odpowiedzi w zadanej liście parOdpowiedzi

zwraca

Nr wybranej odpowiedzi 1...N lub 0 w przypadku braku odpowiedzi (Anuluj).

Opis

Funkcja służy do odpytywania użytkownika o wybór z listy rozwijanej.


Przykłady

DropDown_Dialog('Tak czy nie?','Tak|Nie|Nie wiem',3)
=> 0, 1, 2 lub 3 - w zależności od wyboru użytkownika.

Zobacz również:

-