Paczki i dokumenty


Legenda dotycząca symboli umieszczonych w pierwszych kolumnach przeglądu paczek dokumentów ST.

[Z] Status paczki


<pusty>

Paczka nie jest zatwierdzona

Paczka zatwierdzona, brak dekretu

Paczka zatwierdzona, jest dekret

Paczka zatwierdzona, dekret zatwierdzony lub zaksięgowany


[T] Typ paczki


*

Uniwersalny

S

Środki Trwałe

P

Wartości niematerialne lub prawne

W

Wyposażenie

I

Inne


[FK] Dekret FK


<pusty>

Dokument nie posiada dekretu

D

Jest dekret.

/

Dekret zatwierdzony.

X

Dekret zaksięgowany.Legenda dotycząca symboli na przeglądzie dokumentów paczki


[Typ] Ikona statusu dokumentu


<pusty>

Dokument nie jest zatwierdzony

Dokument jest zatwierdzony