Dokumenty - przeksięgowanie
Wkłady - dokumenty


Wprowadzenie


Okno do wprowadzania dokumentów może służyć również do wykonania przeksiegowania z jednego konta wkładowego na drugie.


Instrukcja


Celem wykonania przeksięgowania, należy w pole "konto przeciwstawne" wprowadzić konto ze słownika kont wkładowych. Podczas zapisu, program utworzy drugi dokument z zamienionymi stronami.


Jeżeli w polu konta przeciwstawnego wpisano konto, które nie figuruje w słowniku, to numer ten traktowany jest jako wartość informacyjna i dokument przeciwstawny nie zostanie utworzony.


---