DodModOpDataGodz
Operator, Data godzina

Składnia

DodModOpDataGodz(parOPE,parData,parGodz)

Parametry

parOPE

Identyfikator operatora

parData

Data w formacie clarion

parGodz

Godzina w formacie clarion

zwraca

Nazwa operatora, data i godzina sformatowane do tekstu

Opis

Funkcja służy do formatowania tekstu operator, data i godzina.


Przykłady

DodModOpDataGodz(OPE:ID_OP,TODAY(),CLOCK())
=> 'Jan Kowalski, 2000.01.01 0:00:00'

Zobacz również:

-