Moduł UNIFAK - Dialog wydruku

Okno dialogowe wydruku

Okno dialogowe wydruku pozwala określić podstawowe właściwości drukowania przed rozpoczęciem operacji.

1. Sekcja informacji zawiera krótką statystykę przeprowadzanej operacji. Przed rozpoczęciem procesu generowania wydruku program zlicza dokumenty i umieszcza w pamięci podręcznej modułu UniFak. Dialog pokazuje liczbę dokumentów oczekujących. Wszystkie dokumenty oczekujące będą drukowane z ustawionymi dalej własnościami.

2. Liczba oryginałów - określa liczbę egzemplarzy "oryginału" dokumentu. Przy wydruku seryjnym każdy z oczekujących dokumentów zostanie wydrukowany jako "oryginał" określoną w tym polu liczbę razy. Dokument "oryginał" charakteryzuje tekst "ORYGINAŁ" umieszczony w nagłówku wydruku.

3. Liczba kopii - określa liczbę egzemplarzy "kopii" dokumentu - analogicznie, jak w przypadku liczby oryginałów. Dokument "kopia" charakteryzuje tekst "KOPIA" umieszczony w nagłówku wydruku.

4. Duplikaty - określa, czy drukowane dokumenty są duplikatami. Duplikat charakteryzuje dopisek "DUPLIKAT" w nagłówku wydruku oraz informacja o dacie wydruku duplikatu.

5. Drukuj przelew - określa, czy w stopce faktury zostanie wydrukowana treść przelewu. Forma druku przelewu dopasowana jest do papierowych szablonów dostępnych na zamówienie u producenta/dystrybutora.

6. Drukuj formularz przelewu - w przypadku, gdy użytkownik chce wydrukować przelew, ale nie posiada papieru z formularzem przelewu, program pozwala wydrukować dokument wraz z naniesionym odpowiednim formularzem.

Po ustaleniu parametrów wydruku należy zaakceptować przyciskiem [Drukuj] (skrót klawiszowy Alt-D). Alternatywnie można anulować proces drukowania przyciskiem [Anuluj].

Postęp wydruku

Proces drukowania może zająć kilka minut - w zależności od liczby dokumentów oczekujących.

W trakcie generowania wydruku o przebiegu procesu informuje okno postępu wydruku. W przypadku, gdy operacja trwa powyżej pięciu sekund, okno powiększa się i prezentuje szacunkowe czasy pracy nad operacją umożliwiając dodatkowo przerwanie za pomocą przycisku [Przerwij] (skrót klawiszowy Alt-P).

Jeżeli użytkownik przerwie drukowanie, moduł wyświetli podgląd wydruku dokumentów, które zdążył utworzyć do momentu przerwania operacji. Można wtedy wydrukować dostępne dokumenty lub anulować wydruk.