Date_Dialog
Dialog. Pytanie o datę.

Składnia

Date_Dialog(parPytanie,parDomyślne,parParametry)

Parametry

parPytanie

Tekst zapytania/zachęty wyświetlany na oknie.

parDomyślne

Domyślna odpowiedź.

parFormat

Opcjonalne parametry:

DATAOD, DATADO - ograniczenie daty z dołu/z góry

zwraca

Wartość wprowadzona przez użytkownika.

Opis

Funkcja służy do odpytywania użytkownika o datę.


Przykłady

Date_Dialog('Wprowadź datę',79979,'DATAOD=79797')
=> 79799

Zobacz również:

-