Daj_TypDokumentuEOD
Nazwa typu dokumentu (moduł Sekretariat)

Składnia

Daj_TypDokumentuEOD(parID)

Parametry

parID

Identyfikator typu dokumentu dziennika

zwraca

Nazwa typu dokumentu.

W przypadku, gdy brak typu w słowniku, zwraca "? (id=...)".

W przypadku, gdy parID=0, zwraca "EOD".

Opis

Funkcja służy do tłumaczenia identyfikatora typu dokumentu na czytelną nazwę typu.


Przykłady

Daj_TypDokumentuEOD(1)
=> "Poczta"

Zobacz również:

-