Daj_Naliczenie
Suma wartości brutto pozycji naliczenia czynszowego (moduł Czynsze)

Składnia

Daj_Naliczenie(parIDKarty,parSkladnik,parMcOd,parMcDo,parRokOd,parRokDo)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator karty czynszowej

parSkladnik

Nr składnika - tylko naliczenia o zadanym numerze.

do<nr składnika> - wszystkie naliczenia o nr składnika niższym od zadanego.

parMcOd, parMcDo, parRokOd, parRokDo

Rok i miesiąc, od - do.

zwraca

Suma brutto naliczeń spełniających kryteria.

Opis

Funkcja zwraca sumę brutto naliczeń dla zadanych kryteriów.


Przykłady

Daj_Naliczenie(KAR:ID_KART,'do19',1,12,2000,2000)
=> '123.45'

Zobacz również:

-