DajOpisDzBazy
Informacja o dowiązanym elemencie (moduł Sekretariat)

Składnia

DajOpisDzBazy(parID,parCo,parIDT,parIDR)

Parametry

parID

Identyfikator wiązania dokumentu dziennika

parCo

TYPE - nazwa typu dowiązanego elementu w mianowniku

TYPED - nazwa typu dowiązanego elementu w dopełniaczu

1 - pełny opis dowiązanego elementu w jednej linii

13, 23, 33 - odpowiednio pierwsza, druga lub trzecia linia opisu dowiązanego elementu

parIDT, parIDR

Alternatywna dla parametru parID pozwalająca ręcznie wskazać tabelę i rekord do opisania.

zwraca

Wybraną informację o dowiązanym elemencie.

Opis

Funkcja służy zwracania wybranych informacji o dowiązanych do dokumentu elementach.


Przykłady

DajOpisDzBazy(EODDZB:ID_DZBAZY,'TYPE','','')
=> 'Obiekt'

DajOpisDzBazy('','TYPED',3,OB:ID_OB)
=> 'obiektu'

Zobacz również:

-