DajNazweOperatoraDlaDziennika
Nazwy operatorów związanych z dokumentem (moduł Sekretariat)

Składnia

DajNazweOperatoraDlaDziennika(parID,parParametry)

Parametry

parID

Identyfikator dokumentu dziennika

parParametry

POTWIERDZENIE=0 - do nazwy dodaje symbol [!] jeżeli brak daty potwierdzenia

POTWIERDZENIE=1 - do nazwy dodaje symbol [x] jeżeli jest data potwierdzenia

zwraca

Domyślnie zwraca listę nazw operatorów po przecinku.

Opis

Funkcja służy do generowania listy nazw operatorów związanych z dokumentem dziennika.


Przykłady

DajNazweOperatoraDlaDziennika(EODDZ:ID_DZIENNIK,'POTWIERDZENIE=1')
=> 'Kowalski Jan [x], Nowak Barbara [x], Rejtan Zbigniew'

Zobacz również:

-