DajMin
Zwróć zmniejszą wartość

Składnia

DajMin(parA,parB)

Parametry

parA, parB

Dowolne wartości

zwraca

Jeżeli parA jest mniejsze - zwróć parA, w przeciwnym razie parB.

Opis

Funkcja zwraca wartość parametru o niższej wartości.


Przykłady

DajMin(3,4)
=> 3

Zobacz również:

-