DajMax
Zwróć większą wartość

Składnia

DajMax(parA,parB)

Parametry

parA, parB

Dowolne wartości

zwraca

Jeżeli parA jest większe - zwróć parA, w przeciwnym razie parB.

Opis

Funkcja zwraca wartość parametru o wyższej wartości.


Przykłady

DajMax(3,4)
=> 4

Zobacz również:

-