DajEuSuma
Wartość cechy ewidencji uzupełniającej na dzień (moduł EN)

Składnia

DajEu(parENECE,parData,parFiltr,parParametry)

Parametry

parENECE

Identyfikator cechy ewidencji uzupełniającej

parData

Data numeryczna.

parFiltr

Opcjonalny filtr.
Wyrażenie w języku Clarion

parParametry

Zarezerwowane na przyszłe rozszerzenia funkcji.

zwraca

Wartość cechy na dzień

Opis

Funkcja zwraca wartość sumy wybranej cechy na dzień dla wszystkich ewidencji uzupełniających spełniających filtr.


Przykłady

DajEuSuma(1,GLO:DataAkt,'','')
=> '10'

Zobacz również:

-