DajDOB
Wartość danej obiektu na dzień (moduł Czynsze)

Składnia

DajDOB(parIDObiektu,parIDDanej,parData)

Parametry

parIDObiektu

Identyfikator obiektu.

parIDDanej

Identyfikator danej obiektu.

Opcjonalnie paramString po dacie: RET = expr - wyrażenie do ewaluacji.

parData

Data numeryczna.

zwraca

Wartość danej.

Opis

Funkcja zwraca wartość danej obiektu na dzień.


Przykłady

DajDOB(OB:ID_OB,1,GLO:DataAkt)
=> '0.05'

Zobacz również:

-