DajDN1DlaTabeli
Wartość z dokumentów dla wybranego typu bytu na dzień (moduł EN)

Składnia

DajDN1DlaTabeli(parIDT,parDataOd,parDataDo,parParametry)

Parametry

parIDT

Identyfikator typu bytu (tabeli)
1 - administracje

21 - grunty

20 - nieruchomości

3 - obiekty

4 - zasoby

parDataOd, parDataDo

Data numeryczna - okres od-do.

Widełki działają z dokładnością do roku i miesiąca.

parParametry

Opcjonalne:

RET=

  ILOSC - suma z pola ilość

  CENA - ostatnia wartość z pola cena

  WARTOSC - suma z pola wartość, domyślne

  KOSZTY - suma z pola koszty

  OPIS - ostatnia wartość z pola opis

zwraca

Wartość wybrana w parametrze RET

Opis

Funkcja zwraca wartość z dokumentów dla zadanego okresu.


Przykłady

DajDN1DlaTabeli(1,DATE(1,1,2020),DATE(12,31,2020),'RET=WARTOSC')
=> '1234.56'

Zobacz również:

-