DajDKZas
Wartość sumy danej karty na dzień z każdej karty w wybranym zasobie (moduł Czynsze)

Składnia

DajDKZas(parIDZasobu,parIDDanej,parData)

Parametry

parIDZasobu

Identyfikator zasobu.

parIDDanej

Identyfikator danej karty.

Opcjonalnie paramString po dacie: RET = expr - wyrażenie do ewaluacji.

parData

Data numeryczna.

zwraca

Suma wartości.

Opis

Funkcja zwraca sumę wartości danej karty na dzień dla kart w wybranym zasobie.


Przykłady

DajDKZas(ZAS:ID_ZAS,1,GLO:DataAkt)
=> '2'

Zobacz również:

-