DajDKZP
Wartość danej KZP na dzień

Składnia

DajDKZP(parIDKZP,parIDDanej,parData,parCo,parFiltr)

Parametry

parIDKZP

Identyfikator wpisu KZP

parIDDanej

Identyfikator danej KZP

parData

Data numeryczna.

parCo

0 - wartość danej

1 - data wniosku

2 - data początkowa

3 - data końcowa

4 - wartość danej

5 - kontrahent 1

6 - kontrahent 2

7 - czy zakończone

8 - kto płaci

9 - opis

parFiltr

Wyrażenie, filtr wpisów KZP.

zwraca

Wartość zależna od parametrów

Opis

Funkcja zwraca wybraną wartość z KZP.


Przykłady

DajDKZP(KZP:id_kzp,1,GLO:DataAkt,0,'')
=> '1'

Zobacz również:

-