DajDKNr
Wartość n-tej danej karty (moduł Czynsze)

Składnia

DajDKNr(parIDKarty,parIDDanej,parPozycja,parCo)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator karty czynszowej

parIDDanej

Identyfikator danej karty

parPozycja

Która kolejna wartość (daty rosnąco). Jeżeli 0 to ostatnia.

parCo

1 - sformatowana data początku obowiązywania danej

2 - wartość danej

3 - opis danej

zwraca

Wartość zależna od parametrów.

Opis

Funkcja zwraca wartość danej karty wg określonych kryteriów kolejności wpisów.


Przykłady

DajDKNr(KAR:ID_KART,1,0,1)
=> '01.01.2000'

Zobacz również:

-