DTS_KorygujDzienSwiateczny
Koryguje datę tak, aby nie wypadała w święto

Składnia

DTS_KorygujDzienSwiateczny(parDzien,parParametry)

Parametry

parDzien

Data do korekty

parParametry

Parametr opcjonalny:

PREV - powoduje szukanie dnia pracującego wstecz

INV - odwrócenie działania funkcji - szukanie kolejnego/poprzedniego dnia specjalnego

MAX - maksymalna liczba dni licząc od zadanej daty, domyślnie 30. Jeśli rozwiązanie nie zostanie znalezione w tych widełkach, funkcja zwraca 0 (zero).

zwraca

Skorygowana data

Opis

Funkcja sprawdza, czy zadana data jest zdefiniowana jako dzień świąteczny. Jeśli nie - zwraca tą datę.

Jeśli jest to dzień świąteczny, funkcja szuka kolejnej daty późniejszej (wcześniejszej, jeśli użyto parametru opcjonalnego PREV), która nie jest dniem świątecznym i ją zwraca.


Przykłady

DTS_KorygujDzienSwiateczny( DATE(1,2,2000),'' )
=> '72689'

Zobacz również:

-