DTS_DniSwiateczneZOkresu
Zwraca listę dni świątecznych z zadanego okresu

Składnia

DTS_DniSwiateczneZOkresu(parParametry)

Parametry

parParametry

Funkcja przyjmuje parametry na 3 sposoby:

ROK=#### - okres całego roku

ROK=####|MC=## - okres całego miesiąca

DATAOD=<<<<#|DATADO=<<<<# - okres od-do zadanej daty włącznie

zwraca

Lista dni zdefiniowanych jako świąteczne w formie fromString (ciąg dzielony znakiem pionowej kreski | ).

Jeśli parametry były podane nieprawidłowo, funkcja zwraca pusty ciąg.

Opis

Funkcja generuje listę dat zdefiniowanych jako świąteczne w zadanym okresie.


Przykłady

DTS_DniSwiateczneZOkresu('ROK=2000|MC=1')
=> '72688|72695|72702|72709|72716'

Zobacz również:

-