DTS_DTSZOkresu
Zwraca listę dni specjalnych z zadanego okresu

Składnia

DTS_DTSZOkresu(parParametry)

Parametry

parRodzaj

0 - dzień świąteczny

parParametry

Funkcja przyjmuje parametry na 3 sposoby:

ROK=#### - okres całego roku

ROK=####|MC=## - okres całego miesiąca

DATAOD=<<<<#|DATADO=<<<<# - okres od-do zadanej daty włącznie

zwraca

Lista dni zdefiniowanych jako specjalne w formie fromString (ciąg dzielony znakiem pionowej kreski | ).

Jeśli parametry były podane nieprawidłowo, funkcja zwraca pusty ciąg.

Opis

Funkcja generuje listę dat zdefiniowanych jako specjalne w zadanym okresie.


Przykłady

DTS_DTSZOkresu('0','ROK=2000|MC=1')
=> '72688|72695|72702|72709|72716'

Zobacz również:

DTS_DniSwiateczneZOkresu