DOB_2
Wartość danej obiektu na dzień lub w aktualnym miesiącu (moduł Czynsze)

Składnia

DOB_2(parIDDanej,parIDObiektu,parSposob,parData)

Parametry

parIDDanej

Identyfikator danej obiektu

parIDObiektu

Identyfikator obiektu

parSposob

CLEAN - wyczyszczenie cache dla wybranej danej globalnej.

0 - wartość danej, wybrany dzień.

1 - wartość danej, pierwszy dzień poprzedniego miesiąca względem wybranego dnia.

-1 - opis danej, wybrany dzień.

-2 - opis danej, pierwszy dzień poprzedniego miesiąca względem wybranego dnia.

parData

Data numeryczna. Gdy zero, to pierwszy dzień aktualnego miesiąca.

zwraca

Wartość danej.

Opis

Funkcja używana we wzorach do naliczania czynszu.


Przykłady

DOB_2(1,OB:ID_OB,0,GLO:DataAkt)
=> '0.05'

Zobacz również:

-