DOB
Wartość danej obiektu w aktualnym miesiącu (moduł Czynsze)

Składnia

DOB(parIDDanej,parIDObiektu,parSposob)

Parametry

parIDDanej

Identyfikator danej obiektu

parIDObiektu

Identyfikator obiektu

parSposob

CLEAN - polecenie czyszczenia cache

0 - wartość danej na pierwszy dzień aktualnego miesiąca

1 - wartość danej na pierwszy dzień poprzedniego miesiąca

-1 - opis danej na pierwszy dzień aktualnego miesiąca

-2 - opis danej na pierwszy dzień poprzedniego miesiąca

zwraca

Wartość danej.

Opis

Funkcja używana we wzorach do naliczania czynszu.


Przykłady

DOB(1,OB:ID_OB,0)
=> '0.05'

Zobacz również:

-