DKA
Wartość danej karty w aktualnym miesiącu (moduł Czynsze)

Składnia

DKA(parIDDanej,parIDKarty,parSposob)

Parametry

parIDDanej

Identyfikator danej karty

parIDKarty

Identyfikator karty czynszowej

parSposob

CLEAN - polecenie czyszczenia cache

0 - wartość danej na pierwszy dzień aktualnego miesiąca

1 - wartość danej na pierwszy dzień poprzedniego miesiąca

-1 - opis danej na pierwszy dzień aktualnego miesiąca

-2 - opis danej na pierwszy dzień poprzedniego miesiąca

zwraca

Wartość danej.

Opis

Funkcja używana we wzorach do naliczania czynszu.


Przykłady

DKA(1,KAR:ID_KART,0)
=> '0.05'

Zobacz również:

-