DEK_Lit2Dek
Zamiana literału na identyfikator pola deklaracji (moduł FK)

Składnia

DEK_Lit2Dek(parLit,parParametry)

Parametry

parLit

Literał symbolizujący pole deklaracji VAT-7

Dostępne literały:

NPO - Nie podlega odliczeniu/naliczeniu

C1 / DTSUZWPL - [C] 1. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku

C2 / DTSUZAGR - [C] 2. Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju

C2A / DTSUA100 - [C] 2a. w tym świadczenie usług, o których mowa w art.100 ust.1 pkt 4 ustawy

C3 / DTSU0 - [C] 3. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%

C3A / DTSU0A129 - [C] 3a. w tym dostawa towarów, o której mowa w art.129 ustawy

C4 / DTSU5 - [C] 4. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%

C5 / DTSU8 - [C] 5. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%

C6 / DTSU23 - [C] 6. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%

C7 / WEWDT - [C] 7. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

C8 / EXPT - [C] 8. Eksport towarów

C9 / WEWNT - [C] 9. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

C10 / IMPTA33 - [C] 10. Import towarów, podlegający rozliczeniu zgodnie z art.33a ustawy

C11 / IMPU - [C] 11. Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy

C12 / IMPUA28B - [C] 12. Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art.28b ustawy

C13 / DTSUOOD - [C] 13. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)

C14 / DTOON - [C] 14. Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)

C15 / DTSUOON - [C] 15. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)

C16 / KPSN - [C] 16. Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy

C17 / ZOKR - [C] 17. Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy

C18 / KPWEW - [C] 18. Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w poz. 24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy

C19 / KPWEWPS - [C] 19. Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy

ZAKUPST - [D2] Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych

ZAKUP - [D2] Nabycie towarów i usług pozostałych

ZAKUPSTSTRU - [D2] Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych - związane ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną (częściowe odliczenie VAT-u)

ZAKUPSTRU - [D2] Nabycie towarów i usług pozostałych - związane ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną (częścowe odliczenie VAT-u)

KORST - [D3] Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych

KOR - [D3] Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć

KORA89BU1 - [D3] Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy

KORA89BU4 - [D3] Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy

parParametry

Parametry opcjonalne:

DATA lub WERSJA

DATA - wyszukaj id deklaracji obowiązującej dla zadanej daty

WERSJA - wyszukaj id deklaracji obowiązującej dla zadanej wersji
Jeśli nie podano ani daty, to z najnowszej wersji deklaracji.

Parametr dodatkowy:

DEKLARACJA - domyślnie VAT-7 (aktualnie inne deklaracje nie są obsługiwane)

zwraca

Pusty - jeżeli wystąpił błąd

Identyfikator pola deklaracji

Opis

Funkcja zwraca identyfikator pola deklaracji na podstawie zadanego literału.


Przykłady

DEK_Lit2Dek('ZAKUPST','')
=> 354

Zobacz również:

-