DCM_PRZY_WZasobie
Zwraca listę przydziałów w zasobie na dzień (moduł DCM)

Składnia

DCM_PRZY_WZasobie(parZas,parData,parParametry)

Parametry

parZas

Identyfikator zasobu

parData

Data na dzień

parParametry

Parametry opcjonalne, (*) - domyślnie.

TYP=0 przydział (*),1 wynajem, 2 wszystkie

AKTYWNE=0 nie, 1 tak (*), 2 wszystkie (aktywne na dzień)

zwraca

Lista przydziałów pasujących do zadanych kryteriów w formie fromString.

Opis

Funkcja zwraca listę przydziałów (identyfikatory) dla zadanego zasobu na dzień wg zadanych kryteriów.


Przykłady

DCM_PRZY_WZasobie(ZAS:ID_ZAS,GLO:DataAkt,'AKTYWNE=1|TYP=0')
=> '1324|5625'

Zobacz również:

-