DCIU_DlaKth
Zwraca wybrane informacje na bazie umów inwestycyjnych (moduł DCM)

Składnia

DCIU_DlaKth(parID,parEval,parFiltr,parParametry)

Parametry

parID

Lista identyfikatorów kontrahentów (dzielone średnikiem).
W przypadku użycia parametru UMO, lista identyfikatorów umów inwestycyjnych.

parEval

Wyrażenie E# do tworzonej listy (zliczenia, sumowania, konkatenacji).

W zależności od wybranej tabeli TAB, dostępne są inne zabindowane tabele.

W przypadku TAB=FKROZ, można zastosować zamiennie wyrażenie R#..., gdzie podajemy parametr CO funkcji ROZ_Info.

parFiltr

Standardowy filtr zaawansowany - wyrażenie języka Clarion

parParametry

Wszystkie dodatkowe parametry są opcjonalne, jako że mają swoje wartości domyślne.

Parametry opisane w tabeli poniżej.

zwraca

Wybrana informacja z umów inwestycyjnych

parParametry

NADZIEN

Data, na którą wyliczamy dane. Domyślnie brak.

- w przypadku umów i osób - pomijane są umowy z datą początkową po tej dacie,

- w przypadku rat - pomijane są umowy z datą początkową i raty z datą planowaną po tej dacie,

- w przypadku rozrachunków - pomijane są umowy z datą początkową i raty z datą planowaną po tej dacie oraz stan rozrachunków wyliczany jest na tą datę.

DATAOD, DATADO

Okres dat od-do. Domyślnie brak.

Pomijane są umowy z datą początkową poza okresem.

NRUMOWY

Lista uwzględnianych numerów umów, dzielone średnikiem. Domyślnie brak.

UMO

Zmienia znaczenie parametru parKth z identyfikatorów kontrahentów na identyfikatory umów (pomija krok wyznaczania umów na podstawie kontrahentów).

TAB

Wybór tabeli, na bazie której wykonywana jest pętla agregacji wyników:


UMOWY - pętla na bazie tabeli umowy. Dostępne rekordy filtra i E#: DCM:InwestUmowy.

OSOBY - pętla na bazie tabeli osób. Dostępne rekordy filtra i E#: DCM:InwestUmowy, DCM:InwestOsoby, KTH (z osób).

RATY - pętla na bazie tabeli rat. Dostępne rekordy filtra i E#: DCM:InwestUmowy, DCM:InwestURaty, KTH (z rat).

FKROZ - pętla na bazie rabeli rozrachunków. Dostępne rekordy filtra i E#: DCM:InwestUmowy, DCM:InwestURaty, KTH (z rat), FKROZ. Dodatkowo dla FKROZ dostępne jest wyrażenie R#CO, gdzie CO to parametr parCO funkcji ROZ_Info.

AGG

Funkcja agregacji:


ILE - zlicza elementy powstałej listy.

SUMA - sumuje elementy listy.

LISTA - tworzy ciąg znaków z elementów listy dzielonych separatorem SEP.

SEP

Separator listy, domyślnie ", "

UNI

Wymusza unikalność elementów tworzonej listy.

Opis

Funkcja zwraca informacje z umów inwestycyjnych.


Przykłady

DCIU_DlaKth(KTH:ID_KTH,'R#MA:ROZ','DCIU:Netto>1000','TAB=FKROZ|AGG=SUMA')
=> 1234,56

DCIU_DlaKth(KTH:ID_KTH,'E#DCIU:Numer&'' : ''&KTH:Nazwa','DCIO:Udzial_Licznik>0','TAB=OSOBY|AGG=LISTA|UNI')
=> Kowalski Jan, Kowalska Barbara

Zobacz również:

InwestZaplacono, InwestWplataDlaRaty, KthDlaUmowyInw, ROZ_Info