DBDateTime_Dialog
Dialog wyboru daty/roku/miesiąca.

Składnia

DBDateTime_Dialog(parParametry)

Parametry

parParametry

paramString:

ROKMC - rok, miesiąc w formacie RRRRMM

ROK - rok, domyślnie AKT_ROK

MC - miesiąc, domyślnie AKT_MC

DATA - data numeryczna, domyślnie GLO:DATAAKT

ADMG - administracja, domyślnie AKT_ADMG

ASK - treść pytania, domyślnie "Podaj datę"

RET - wartość zwracana:

- DATA lub pusty - data numeryczna

- ROK - rok

- MC - miesiąc

- ROKMC - rok, miesiąc w formacie RRRRMM

- PARAM - wszystkie opcje w formie paramString

zwraca

Wartość zależna od RET lub pusty, gdy anulowano.

Opis

Funkcja służy do wyboru daty/roku/miesiąca spośród dostępnych w danym admg.


Przykłady

DBDateTime_Dialog('RET=ROKMC')
=> '201501'

Zobacz również:

-