CzytajZTxt
Wczytanie z pliku tekstowego

Składnia

CzytajZTxt(parPlik,parLinia)

Parametry

parPlik

Ścieżka do czytanego pliku.

parLinia

Numer linii do wczytania. Jeżeli pusty, to wczytuje cały plik txt, kolejne linie separowane są znakiem spacji.

zwraca

Odczytana zawartość pliku.

Opis

Funkcja służy do wczytywania danych z pliku tekstowego.


Przykłady

CzytajZTxt('C:\ADA\TXT\KodyZasobow.txt',2)
=> np. '01001001'

Zobacz również:

-