CzynszeCzynszBiezacy
Kwota czynszu bieżącego (moduł Czynsze)

Składnia

CzynszeCzynszBiezacy(parIDKarty,parDataP,parDataK,parFlt,parParametry)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator (numer) karty czynszowej

parDataP, parDataK

Data początkowa i końcowa

parFlt

Filtr zaawansowany na kolejce GQ: - dostępne pola: Nazwa, Ilosc, Miano, Cena, Wartosc, VAT, Kwota_VAT, Brutto, Mc, Mc_r, Rok, Rok_r, SWW, Wz_komentarz, Id_sklad, Wsk_zaleznosci, Konto_wn, Konto_ma, Konto_maVAT, Licznik, Mianownik, DataOd, DataDo, Jak_VAT, Kolejnosc

parParametry

Domyślnie zwracana jest wartość BRUTTO.

SUMA=NETTO - zwraca kwotę netto.

SUMA=VAT - zwraca kwotę VAT.

FORMAT - zwraca kwotę sformatowaną

zwraca

Sumę obrotów strony MA z bieżącego konta czynszowego.

Opis

Funkcja wylicza czynsz bieżący i zwraca wybraną kwotę.


Przykłady

CzynszeCzynszBiezacy(KAR:ID_KART, GLO:DataAkt, 0, 'GQ:KONTO_WN=''204-03''','FORMAT|SUMA=NETTO')
=> '123.45'

Zobacz również:

-