Czy_wykup
Czy wybrany zasób jest wykupiony na własność

Składnia

Czy_wykup(parID,parData)

Parametry

parID

Identyfikator zasobu

parData

Data wartości.

zwraca

0 - zasób nie został wykupiony lub został wykupiony po zadanej dacie. 1 - zasób wykupiony przed lub w zadanym dniu.

Opis

Funkcja sprawdza, czy zasób został wykupiony poprzez sprawdzenie daty wykupu.


Przykłady

Czy_wykup(ZAS:ID_ZAS,GLO:DataAkt)
=> '1'

Zobacz również:

-