CechyWar:Wartosc:SprNieczynne
Sprawdza nieczynność wskazanego bytu

Składnia

CechyWar:Wartosc:SprNieczynne(parIDT,parIDR,parData)

Parametry

parIDT

Numer tabeli

parIDR

Identyfikator bytu. ID rekordu z tabeli wybranych bytów, np. ZAS:ID_ZAS.
IDR<0 - nie getuj rekordu (istotne w pętlach wg danej tabeli).

parData

Data numeryczna.

zwraca

0 nieczynne, 1 czynne

Opis

Funkcja sprawdza dla danego bytu, czy jest czynny na zadaną datę. Obsługiwane byty: admg (1), kth (2), karty czynszowe (15), obiekty (3), zasoby (4).

Przykłady

CechyWar:Wartosc:SprNieczynne(4,ZAS:ID_ZAS,GLO:DataAkt)
=> '1'

Zobacz również:

-