CechyWar:Wartosc
Zwraca wartość cechy bytu na dzień

Składnia

CechyWar:Wartosc(parIDR,parIDC,parData)

Parametry

parIDR

Identyfikator bytu. ID rekordu z tabeli wybranych bytów, np. ZAS:ID_ZAS.

parIDC

Identyfikator cechy lub kod cechy, np. 123 lub 'ZAS:Powierzchnia'

parData

Data numeryczna.

Dodatnia - sprawdź nieczynność, jeżeli cecha dotyczy admg, kth, karty czynszowej, obiektu lub zasobu.

Ujemna - nie sprawdzaj nieczynności.

zwraca

Wartość pola na dzień. Jeżeli parIDR podano ujemny, to zwraca datę odnalezionej wartości.

Opis

Funkcja zwraca wartość cechy bytu na zadany dzień. Występuje również w skróconej formie CWW.

Przykłady

CechyWar:Wartosc(ZAS:ID_ZAS,'ZAS:Powierzchnia',GLO:DataAkt)
=> '123.45'

Zobacz również:

-