CechyDef_FltKon
Filtr kontekstowy cech

Składnia

CechyDef_FltKon(parIDC,parIDR)

Parametry

parIDC

Identyfikator cechy

parIDR

Identyfikator rekordu

zwraca

0 - cecha nie występuje dla danego rekordu, 1 - cecha występuje dla danego rekordu

Opis

Funkcja sprawdza, czy cecha jest dostępna dla wybranego rekordu pod kątem filtra kontekstowego (np. wg typu zasobu dla zasobów, wg typu kart dla kart czynszowych). Uwaga! Funkcja nie jest w stanie sprawdzić, czy została wywołana dla cechy o IDT zgodnym z IDT podanego rekordu - użytkownik musi zadbać o poprawne wywołanie funkcji! Jeżeli cecha dotyczy innej tabeli, niż założona przy podawaniu IDR, funkcja zwróci błędne informacje. Typowe zastosowanie funkcji - pętla po cechach dla zadanego IDT i filtrowanie cech dla konkretnego IDR.

Przykłady

CechyDef_FltKon(CED:ID,ZAS:ID_ZAS)
=> 0

Zobacz również:

-