Cechy - typy cech
Opis rodzajów dostępnych cech


Poszczególne typy dostępnych w edytorze cech.

Opis składa się z informacji o przeznaczeniu danej cechy lub typie danej przechowywanej przez cechę, oraz listy parametrów konfiguracyjnych cechy.

Grupa


Cecha techniczna, nie pozwala na wprowadzanie wartości.

Służy wizualnemu uporządkowaniu cech w grupy.

Na przeglądzie charakteryzuje się szarym tłem i białym tekstem.


Ciąg znaków


Jednoliniowy ciąg znaków.

PCT - określa formatowanie wartości.


Tekst


Wieloliniowy ciąg znaków.

MAX - określa maksymalną liczbę znaków wartości.


Wartość logiczna


Wartość logiczna prawda lub fałsz.

TRUE - tekst wyświetlany, gdy prawda.

FALSE - tekst wyświetlany, gdy fałsz.


Liczba całkowita


Liczba całkowita.

PCT - określa formatowanie wartości.

JM - określa jednostkę miary


Liczba stałoprzecinkowa


Liczba stałoprzecinkowa.

PCT - określa formatowanie wartości.

JM - określa jednostkę miary


Data


Data.

PCT - określa formatowanie daty.


Czas


Czas, godzina.

PCT - określa formatowanie czasu.


Przełącznik miesięcy


Matryca logiczna miesięcy w roku zapisana jako ciąg 12 znaków - zer lub jedynek.


Wybór


Lista rozwijana pozwalająca wybrac jedną pozycję.

FROM - fromString dostępnych opcji.


Wzór (dynamiczny)


Pozwala zdefiniować cechę za pomocą wzoru.

We wzorze dodatkowo zabindowane są zmienne:

IDT - numer tabeli, której dotyczy cecha.

IDR - numer rekordu, którego dotyczy cecha.

DZIEN - data, na jaką wyznaczana jest wartość cechy.

Parametry:

PCT - formatowanie wartości.

EXPR - wzór, wyrażenie języka Clarion.

JM - jednostka miary.


Konfigurowalny słownik


Pozwala określić sposób ustalania wartości, kontroli poprawności wartości i interpretacji wizualnej wartości.

SELEXPR, VALEXPR, INTEXPR - parametry opisane niżej.

JM - jednostka miary.


Parametry ...EXPR definiują wyrażenie realizujące jedno z trzech zadań:

SELEXPR - wybieranie, musi wyświetlić słownik/okno dialogowe, zaś w wyniku dać wartość wybraną, np. ID wybranego rekordu,

VALEXPR - kontrola wartości - musi zwrócić 1 jeśli poprawna, 0 jeśli nie poprawna.

INTEXPR - interpretacja wartości - wartość zapisaną zamienia na tekst wyświetlany użytkownikowi.

W każdym z powyższych wyrażeń zabindowana jest wartość _VAL_ reprezentująca aktualną wartość cechy (np. ID wybranego rekordu).


Przykłady zastosowania można znaleźć w cechach środków trwałych, gdzie KŚT, miejsce przechowywania i osoba odpowiedzialna jest obsłużone w ten sposób specjalnymi funkcjami zabindowanymi.

Do układania wyrażeń ...EXPR można zastosować np. skrypty.


Minimalistyczny przykład definicji konfigurowalnego słownika:


SELEXPR=JakisDialog(_VAL_)

VALEXPR=1

INTEXPR=_VAL_


Czyli wartość edytowana funkcją JakisDialog, zawsze poprawna, wyświetlana tak jak jest zapisana w bazie danych.

---