CechaZ
Zwraca wartość cechy zasobu

Składnia

CechaZ(parIDC,parIDR,parData)

Parametry

parIDC

Identyfikator cechy lub kod cechy, np. 123 lub 'ZAS:WybranaCecha'

parIDR

Identyfikator zasobu

parData

Data numeryczna

zwraca

Wartość cechy zasobu

Opis

Funkcja zwraca wartość cechy zasobu.

Przykłady

CechaZ('ZAS:WybranaCecha',ZAS:ID_ZAS,GLO:DataAkt)
=> '1234'

Zobacz również:

-