CechaSrodkaTrwalego
Zwraca wartość cechy środka trwałego

Składnia

CechaSrodkaTrwalego(parIDC)

Parametry

parIDC

Identyfikator cechy lub kod cechy, np. 123 lub 'ST3:WybranaCecha'

zwraca

Wartość cechy środka trwałego.

Opis

Funkcja zwraca wartość cechy środka trwałego. Funkcja niejawnie przyjmuje, że chodzi o środek STEW:ID i datę GLO:DataAkt.

Przykłady

CechaSrodkaTrwalego('ST3:WybranaCecha')
=> '1234'

Zobacz również:

-