CechaST
Zwraca wartość cechy środka trwałego

Składnia

CechaST(parIDC,parIDR,parData)

Parametry

parIDC

Identyfikator cechy lub kod cechy, np. 123 lub 'ST3:WybranaCecha'

parIDR

Identyfikator środka trwałego

parData

Data numeryczna

zwraca

Wartość cechy ST.

Opis

Funkcja zwraca wartość cechy środka trwałego.

Przykłady

CechaST('ST3:WybranaCecha',STEW:ID,GLO:DataAkt)
=> '1234'

Zobacz również:

-