CechaObiektu
Zwraca wartość cechy obiektu

Składnia

CechaObiektu(parIDC)

Parametry

parIDC

Identyfikator cechy lub kod cechy, np. 123 lub 'OB:WybranaCecha'

zwraca

Wartość cechy obiektu.

Opis

Funkcja zwraca wartość cechy obiektu. Funkcja niejawnie przyjmuje, że chodzi o obiekt OB:ID_OB i datę GLO:DataAkt.

Przykłady

CechaObiektu('OB:WybranaCecha')
=> '1234'

Zobacz również:

-