CechaO
Zwraca wartość cechy obiektu

Składnia

CechaO(parIDC,parIDR,parData)

Parametry

parIDC

Identyfikator cechy lub kod cechy, np. 123 lub 'OB:WybranaCecha'

parIDR

Identyfikator obiektu

parData

Data numeryczna

zwraca

Wartość cechy obiektu

Opis

Funkcja zwraca wartość cechy obiektu.

Przykłady

CechaO('OB:WybranaCecha',OB:ID_OB,GLO:DataAkt)
=> '1234'

Zobacz również:

-