CechaN
Zwraca wartość cechy nieruchomości

Składnia

CechaN(parIDC,parIDR,parData)

Parametry

parIDC

Identyfikator cechy lub kod cechy, np. 123 lub 'NIE:WybranaCecha'

parIDR

Identyfikator nieruchomości

parData

Data numeryczna

zwraca

Wartość cechy nieruchomości.

Opis

Funkcja zwraca wartość cechy nieruchomości.

Przykłady

CechaN('NIE:WybranaCecha',NIE:ID_NIER,GLO:DataAkt)
=> '1234'

Zobacz również:

-