CechaAdministracji
Zwraca wartość cechy administracji

Składnia

CechaAdministracji(parIDC)

Parametry

parIDC

Identyfikator cechy lub kod cechy, np. 123 lub 'ADM:WybranaCecha'

zwraca

Wartość cechy administracji.

Opis

Funkcja zwraca wartość cechy administracji. Funkcja niejawnie przyjmuje, że chodzi o administrację ADM:ID_ADMG i datę GLO:DataAkt.

Przykłady

CechaAdministracji('ADM:WybranaCecha')
=> '1234'

Zobacz również:

-